Læsø Døgnpleje

Læsø kommune har samlet alle sine tilbud til de ældre og plejekrævende borgere i Læsø døgnpleje. Der er tilbud om pladser i vores boenheder, et aktivitetscenter, et storkøkken der leverer varm mad både ude på øen og i boenhederne og naturligvis hjemmesygepleje og hjemmehjælp.


De fysiske rammer er et bygningskompleks  med 3 afsnit, hvoraf de 2 afsnit i dag rummer hver deres boenhed. I bygningskomplekset er også den administrative funktion, storkøkkenet, pedelfunktionen, ergoterapeut, fysioterapeut og hjemmesygeplejen placeret. Herudover har en privatpraktiserende fysioterapeut lejet sig ind i lokaler på 1. salen.

Som nabo til bygningskomplekset er aktivitetscentret, en boenhed og den gamle præstegård, som rummer værestedet ”Hyggekrogen” og udegruppen. Hjælpen ude på øen hører under frit-valgsordningen.

Den administrative funktion og pedelfunktionen er funktioner, der både har opgaver relateret til boenhederne, men også til de andre tilbud under Læsø Døgnpleje, ligesom pedelfunktionen også har opgaver med ældreboligerne ude på øen.

Storkøkkenet producerer mad til borgere både i boenehderne og ude på øen.

Aktivitetscentret er placeret i tæt forbindelse til ældrecentret og er et tilbud til borgere på Læsø, der har status af pensionister. Aktivitetscentret er styret af et centerråd.

Borgerpolitik
Vores virksomhedsplan kan virke meget målrettet personalet, men det er simpelthen fordi, borgerens velfærd og velvære er afhængig af, at vi har det bedste personale i Danmark. Så alt hvad vi beskriver i virksomhedsplanen, sker med forventning om, at det har en direkte positiv effekt for borgeren.

Som borger i Læsø kommune kan man forvente et serviceniveau, der er helt i top. Selvom vi er Danmarks mindste kommune, bliver der aldrig gået på kompromis med kvaliteten og vi tager al konstruktiv kritik meget alvorlig.

Læsø Døgnpleje undersøger og udvikler døgnplejen konstant. Vi bruger de uanmeldte tilsyn fra embedslægen og kommunen, ligesom vi naturligvis bruger andre rapporter og materialer, der relaterer vores borgere, når vi vurderer, hvor vi skal forsøge at ændre vores arbejdsgange.

Vi samarbejder på bedste vis med Bruger- og pårørenderådet, ”Plejehjemmets venner” og alle andre, der ønsker et samarbejde til borgerens bedste. Ligesom vi altid stiller op, når vi indbydes eller indbyder andre til at diskutere, hvordan vi kan øge kvaliteten i plejen af borgeren.

Vi forsøger at være meget lydhøre overfor borgerne. Vi tror på, at dialog og måske gentagen dialog gør, at vi sammen med borgeren finder den rette løsning på en udfordring. Alt hvad vi gør, sker altid med kvalitetsstandarderne  i baghovedet.

Borgere i Læsø kommune kan altid vide sig sikre på, at vi i Læsø Døgnpleje altid anser samarbejdet og opgaverne hos borgerne som vores første prioritet.

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.