Plejehjemmets Venner

Foreningen Plejehjemmets Venner blev stiftet den 7. september 1987 med henblik på anskaffelse af en liftbus til brug for beboerne på Læsø Plejehjem.
Der slides nu på foreningens 3. liftbus, og vi kunne i 2012 fejre 25 års jubilæum.

Foreningens formål er, iflg. vedtægterne, at være til hjælp for plejehjemmets beboere, deres pårørende og hjemmets personale, når og hvor det er muligt.

At medvirke til at uddybe kontakten mellem beboere, deres gamle venner og slægtninge - og til lokalsamfundet i øvrigt. Herunder at medvirke til oplysning om aktiviteter, der er på plejehjemmet.

At medvirke til at tilvejebringe økonomiske midler til aktiviteter eller nyanskaffelser, der bidrager til trivselen på plejehjemmet.


Medlemskab koster årligt: 75,- kr. Pensionister: 50,- kr.

Faste aktiviteter:

Der er sangaften for beboere og andre interesserede hver mandag aften kl. 19.30.

 

Og så er der festerne, som er relaterede til års- og højtider:

Forårsfest i marts.

Midsommerfest (Sct. Hans) den 21. juni.

Sommerfest i august.

Høstfest i oktober.

Juletræspyntning i december.

Lejlighedsvis medvirker Plejehjemmets Venner også ved "spontant" opståede arrangementer.

 

Bestyrelsens medlemmer:

Frank Brændstrup - formand
Grethe Hoffmann - næstformand og sekretær
Inger Grethe Jensen
Inge Jespersen
Ketty Thomsen
John Faldt - beboerrepræsentant
Gunnar Kærsgaard
Gerda Pedersen - beboerrepræsentant
Helle Bregnhøj - personalerepræsentant
Freddy Sørensen - kasserer (uden for bestyrelsen)
Helle Carlsson Kunckel Christensen - chef for Ældre og Sundhed

Suppleanter:
Linda Stjerne
Lissi Christensen
Ella Nielsen
Edith (Ditte) Petersen 

Revisorer:
Grethe Sonne Hansen
Ilse Kærsgaard

Revisorsuppleant:
Jytte Andersen

Plejehjemmets Venner arbejder efter følgende vedtægter

Vedtægter for Plehjemmets Venner