Ældrepolitik

Læsø Kommunalbestyrelse har vedtaget en ældrepolitik, der fastsætter de overordnede mål for kommunens service og tilbud til de ældre borgere på Læsø.

Læsø Kommunes ældrepolitik