Kvalitetsstandarder

Lov om Social Service pålægger kommunerne at udarbejde beskrivelser af de standarder og det serviceniveau, som borgerne kan forvente kan forvente på en række områder.

Du kan finde de kvalitetstandarder, som Kommunalbestyrelsen har fastsat ved at følge nedenstående link

Kvalitetstandarder i Læsø Kommune